3/03 Match Result

3/03-нд зохион байгуулагдсан “Steel Challenge – 2019” тэмцээний дүн

Overall

Тэмцээнд оролцсон жуниор клубын хүүхдүүдийн дүн

Junior

Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.