3/17 Match Result

3/17-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн

Overall

Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.