5/12 Match Result

5/12-нд зохион байгуулагдсан “5.11 Challenge – 2019” 2-р түвшний тэмцээний дүн

OverallDQ

Тэмцээнд оролцсон эмэгтэйчүүдийн дүн

Lady

Тэмцээнд оролцсон жуниор клубын хүүхдүүдийн дүн

Junior

Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.