5/26 Match Result

5/26-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн

Overall

Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.