6/02 Match Result

6/02-нд зохион байгуулагдсан “June – 2019” 2-р түвшний тэмцээний дүн

OverallDQ

Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.