6/23 Match Result

6/23-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн.

Overall

Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.