7/07 Match Result

7/07-нд зохион байгуулагдсан “NAADAM – 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн

Standard

Стандарт ангилалын эмэгтэй тамирчдын дүн

Lady

Стандарт ангилалын дасгал тус бүрийн дүн

 

“NAADAM – 2019” 2-р түвшний тэмцээний классик ангилалын дүн

Classic

Классик ангилалын дасгал тус бүрийн дүн