8/04 Match Result

8/04-нд зохион байгуулагдсан “ACTION AIR CUP – 2019” Клубын аварга шалгаруулах тэмцээний (Lv2) стандарт ангиллын дүн

Stdoverall

Стандарт ангиллын эмэгтэй тамирчдын дүн

Lady.PNG

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

“ACTION AIR CUP – 2019” 2-р түвшний тэмцээний классик ангиллын дүн

Clsoverall

Классик ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

“ACTION AIR CUP – 2019” 2-р түвшний тэмцээний продакшн ангиллын дүн

Pdoverall

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн