10/27 Match Result

10/27-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн

overall

Стандарт, жуниор ангиллын дүн

jun

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн