11/10 Match Result

11/10-нд зохион байгуулагдсан “Collective – 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн

Overall

Стандарт, жуниор ангиллын дүн

Junoverall

Стандарт, эмэгтэй ангиллын дүн

Ladyoverall

Стандарт, бэгиннер ангиллын дүн

Begoverall

Стандарт, багийн дүн

Team

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

DQ

DQ