10/3 Match Result

Практик Буудлагын Спортын Хийн Гар Бууны Төрлийн 2020 оны Монгол Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээн (УАШТ-2020) дүн