10/3 Match Result

Практик Буудлагын Спортын Хийн Гар Бууны Төрлийн 2020 оны Монгол Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээн (УАШТ-2020) дүн

3/31 Match Result

3/31-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

3/24 Match Result

3/24-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

3/17 Match Result

3/17-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

3/10 Match Result

3/10-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.