2/24 Match Result

2/24-нд явагдсан бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

2/10 Match Result

2/10-нд болсон 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн Жуниор клубын дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дарж томруулж харна уу.

1/13 Match Result

1/13-нд явагдсан танилцах бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.