12/29 Match Result

12/29-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн… Read more 12/29 Match Result

12/22 Match Result

12/22-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн… Read more 12/22 Match Result

12/15 Match Result

12/15-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

12/08 Match Result

12/08-нд зохион байгуулагдсан “The Last of 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн Стандарт, жуниор ангиллын дүн Стандарт, эмэгтэй ангиллын… Read more 12/08 Match Result

12/01 Match Result

12/01-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн… Read more 12/01 Match Result

11/24 Match Result

11/24-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

11/17 Match Result

11/17-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн Стандарт, жуниор ангиллын дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн… Read more 11/17 Match Result

11/10 Match Result

11/10-нд зохион байгуулагдсан “Collective – 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн Стандарт, жуниор ангиллын дүн Стандарт, эмэгтэй ангиллын дүн… Read more 11/10 Match Result

11/03 Match Result

11/03-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн   DQ