10/3 Match Result

Практик Буудлагын Спортын Хийн Гар Бууны Төрлийн 2020 оны Монгол Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээн (УАШТ-2020) дүн

12/29 Match Result

12/29-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн… Read more 12/29 Match Result

12/22 Match Result

12/22-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн… Read more 12/22 Match Result

12/15 Match Result

12/15-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

12/08 Match Result

12/08-нд зохион байгуулагдсан “The Last of 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн Стандарт, жуниор ангиллын дүн Стандарт, эмэгтэй ангиллын… Read more 12/08 Match Result

12/01 Match Result

12/01-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн… Read more 12/01 Match Result

11/24 Match Result

11/24-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн