8/25 Match Result

8/25-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Классик ангиллын дүн Классик… Read more 8/25 Match Result

8/11 Match Result

8/11-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн Классик ангиллын дүн Классик… Read more 8/11 Match Result

7/07 Match Result

7/07-нд зохион байгуулагдсан “NAADAM – 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн Стандарт ангилалын эмэгтэй тамирчдын дүн Стандарт ангилалын дасгал… Read more 7/07 Match Result

6/30 Match Result

6/30-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн. Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

6/23 Match Result

6/23-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн. Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

6/02 Match Result

6/02-нд зохион байгуулагдсан “June – 2019” 2-р түвшний тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.

5/26 Match Result

5/26-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний дүн Дасгал тус бүрийн дүнг зурган дээр дараад томруулж харна уу.  

5/12 Match Result

5/12-нд зохион байгуулагдсан “5.11 Challenge – 2019” 2-р түвшний тэмцээний дүн Тэмцээнд оролцсон эмэгтэйчүүдийн дүн Тэмцээнд оролцсон жуниор клубын хүүхдүүдийн… Read more 5/12 Match Result