Огноо Гараг Эхлэх цаг Үйл ажиллагааны нэр
1-р сар
1 1/5 Ням 10:00 “The First of 2020” 2-р түвшний тэмцээн
2 1/12 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
3 1/19 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
4 1/26 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
2-р сар
5 2/2 Ням 10:00 “Цагаан сар 2020” 2-р түвшний тэмцээн
6 2/9 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
7 2/16 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
8 2/23 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
3-р сар
9 3/1 Ням 10:00 “The Legend of 2020” 2-р түвшний тэмцээн (Match Sponsor: The LOF)
10 3/8 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
11 3/15 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
12 3/22 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
13 3/29 Ням 10:00 “Steel Challenge 2020” 2-р түвшний тэмцээн
4-р сар
14 4/12 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
15 4/19 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
16 4/26 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
5-р сар
17
5/2 Бямба 10:00
“5.11 Challenge 2020” 2-р түвшний тэмцээн (Match Sponsor: 5.11)
5/3 Ням 10:00
18 5/10 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
19 5/17 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
20 5/24 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
21 5/31 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
6-р сар
22 6/7 Ням 10:00 “Vertex Challenge 2020” 2-р түвшний тэмцээн (Match Sponsor: Vertex Enterprice LLC)
23 6/14 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
24 6/21 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
25 6/28 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
7-р сар
26 7/5 Ням 10:00 “Наадам 2020” 2-р түвшний тэмцээн (Match Sponsor: Automotive Electronics)
27 7/19 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
28 7/26 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
8-р сар
29
8/1 Бямба 10:00
“КАШТ – 2020” (Action Air Cup 2020)
8/2 Ням 10:00
30 8/9 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
31 8/16 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
32 8/23 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
33 8/30 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
9-р сар
34 9/6 Ням 13:00 “Metal Cup 2020” 2-р түвшний тэмцээн
35 9/13 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
36 9/20 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
37 9/27 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
10-р сар
38
10/3 Бямба 10:00
“УАШТ – 2020” (Action Air National Cup 2020)
10/4 Ням 10:00
39 10/11 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
40 10/18 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
41 10/25 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
11-р сар
42 11/1 Ням 13:00 “Collective 2020” 2-р түвшний тэмцээн
43 11/8 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
44 11/15 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
45 11/22 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
46 11/29 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
12-р сар
47 12/6 Ням 13:00 “The Last of 2020” 2-р түвшний тэмцээн
48 12/13 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
49 12/20 Ням 13:00 Клубын тэмцээн
50 12/27 Ням 13:00 Клубын тэмцээн