Уг нэргүй захидалыг клубын үйл ажиллагааг сайжруулах, урам зориг авах, асуудлуудаа олж харахын тулд явуулж байгаа юм. Вебээр дамжуулж илгээж байгаа энэ судалгааг хэн бөглөж явуулсан нь мэдэгдэхгүй бөгөөд donotreply@ipscaa.com

Санал бодлоо илэрхийлж, клубын цаашдын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэнд баярлалаа.