Опен буюу чөлөөт ангилал нь зэвсгийн хэмжээг хязгаарладаггүй. Зөвхөн дайзны хэмжээг хязгаарлах бөгөөд 170мм-с бага хэмжээтэй 28-с илүүгүй ВВ сумаар цэнэглэх ёстой.

Open Standard Classic Production
1 IPSC хайрцагт багтах Шаардлагагүй Шаардлагатай Шаардлагатай 127мм гол төмөртэй байх
2 Дайзны хамгийн том хэмжээг баримтлах 170мм (Хавсралт Е2 баримтлах) Шаардлагатай Шаардлагатай Шаардлагатай
3 Дайзны сумны хязгаар 28 18 10 15
4 Гар бууны биеээс хамгийн хол байх зай 50мм (Дүрмийн 5.2.5-г баримтлах)
5 Дүрмийн 5.2.10 / хавсралт Е2 баримтлах Шаардлагагүй Шаардлагатай Шаардлагатай Шаардлагатай
6 Электрон түргэн хараа ашиглах Зөвшөөрнө Зөвшөөрөхгүй Зөвшөөрөхгүй Зөвшөөрөхгүй
7 Хошууны нэмэлт тоноглолыг зөвшөөрөх Зөвшөөрнө Зөвшөөрөхгүй Зөвшөөрөхгүй Зөвшөөрөхгүй

Зөвлөмж: Эйрсофт буунд нэмж хийгдэх тоноглол нь өртөг өндөр тул энэхүү ангилалд өрсөлдөх бол судалгаа сайтар хийж, санхүүгийн ачааллаа зөв тооцоолно уу. ДАШТ-нд оролцсон 481 тамирчдын 175 нь опен ангилалд өрсөлдсөн бөгөөд өрсөлдөөн нь маш ширүүн болж өнгөрдөг юм.