Дивишн буюу зэвсгийн ангилал нь 6 төрөл байх бөгөөд тэмцээн зохион байгуулагчдын зүгээс ямар, ямар ангиллаар тэмцээн явуулахыг зарлана. Буудагч нь өөрийн зэвсгийг ашиглан ямар төрлөөр орж болох түүнийг нь сонгож оролцоно. Ангилал хооронд холилдохгүй бөгөөд бүгд өөр өөрсдийн ангиллын шаардлагын дагуу гар буугаа бэлдэж оролцоно.

Буудагч нь өөрийн дивишнээ сонгоод түүнийгээ тууштай хөгжүүлэх нь илүү амжилт гаргах үндэс болно. Дивишн тус бүрийн шаардлага болон зөвлөгөөг дараах линкээр орж үзнэ үү.

OPEN

STANDARD

CLASSIC

PRODUCTION

PRODUCTION OPTICS

PRODUCTION OPTICS LIGHT