Бид 18 насанд хүрээгүй хүүхэдтэй гэрээ хийхгүй учир эцэг, эх, асран хамгаалагчийн хэн нэгэнтэй нь гэрээ хийж, анкет дээр гарын үсэг зуруулдаг. Тиймээс дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.

  • Санамж*
  • Сургалтын төлбөрийг хамгийн багадаа сургалт эхлэхээс 5 хоногийн өмнө дараах дансанд тушаах шаардлагатай. Сургалтын мэдээллийг энд дарж үзэх.
  • Дансны дугаар: 5003-845-177 (Хаанбанк)
  • Данс эзэмшигч: А. Арслан