Тэмцээний бүртгэл

  • Тэмцээний нэр: Steel Challenge (Tier 2)
  • Тэмцээний спонсор: –
  • Тэмцээний огноо: –
  • Бүртгэл хаагдах хугацаа: 6/2 – 22:00
  • Тэмцээний хураамж:  MEMBERS 20,000₮, JUNIOR 50%, NON-MEMBER 200%, RO FREE (Тэмцээнд ирэхдээ төлнө)

* Бүртгэл хийлгэсэн тамирчин нь тэмцээнд оролцож чадаагүй болон бүртгэл хаагдсаны дараа бүртгэлээ цуцлуулсан тохиолдолд тэмцээнд оролцсонд тооцож оноог 0-оор гаргана.

* Ангилал болон категорид 5 ба түүнээс дээш буудагч оролцож байж ангилал  болон категори үүснэ. Бүртгэл хаагдсанаас хойш бүртгүүлсэн буудагчдыг тэмцээнд оролцуулах боловч бүртгэл хаагдах үед байсан буудагчдын тоогоор ангилал, категори үүснэ.

* Хэрэв Production болон Classic ангилалд ангилал үүсгэх хэмжээний буудагчид бүртгүүлээгүй бол автоматаар Standard ангилалруу шилжүүлнэ. Хэрэв Production Optics ангилалд ангилал үүсгэх хэмжээний буудагчид бүртгүүлээгүй бол буудагчаас асууж ангилал солино.