“STEEL CHALLENGE 2020” тэмцээний бүртгэл

  • Тэмцээний нэр: “STEEL CHALLENGE 2020”
  • Тэмцээний спонсор: –
  • Тэмцээний огноо: –
  • Бүртгэл хаагдах хугацаа: 2020.02.25
  • Тэмцээнд оролцогчийн хураамж:  Насанд хүрэгчид 20’000₮, жуниор 10’000₮, RO FREE (Тэмцээнд ирэхдээ төлнө)
  • Багийн хураамж: Баг бүрдүүлэхгүй

 

* Бүртгэл хийлгэсэн тамирчин нь тэмцээнд оролцож чадаагүй болон бүртгэл хаагдсаны дараа бүртгэлээ цуцлуулсан тохиолдолд тэмцээнд оролцсонд тооцож оноог 0-оор гаргана.

* Бүртгэл хаагдсаны дараа (хоцорч) бүртгүүлсэн тохиолдолд тэмцээнд оролцуулах боловч, тухайн division болон category-г бүртгэл хаагдах үед хэдэн тамирчин бүртгүүлсэн тооноос хамаарч шагналт байрууд гарна.