Практик буудлагын спортын “Хийн гар буу”-ны төрөл буюу Экшн эйрийн анхны “Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээн”

Тэмцээнд зөвхөн IPSC MEMBERS оролцоно.

 

Санамж:

Тэмцээнд оролцогч нь “Action Air” клубын гишүүн бол 9-р сарын хураамжийг төлж гишүүнчлэлийн үнэмлэх дээр 9-р сарын тэмдэглэгээг хийлгэсэн байх шаардлагатай, хэрэв төв клубын гишүүн бол төв клубын 2019 онд хүчинтэй үнэмлэхээ шалгуулж тэмцээнд оролцоно.

* Тэмцээний хураамжийг 9-р сарын 21-ны дотор төлсөн байх шаардлагатай.

* Бүртгэл хийлгэсэн тамирчин нь тэмцээнд оролцож чадаагүй болон бүртгэл хаагдсаны дараа бүртгэлээ цуцлуулсан тохиолдолд тэмцээнд оролцсонд тооцож оноог 0-оор гаргана. Бүртгэл хаагдсаны дараа хоцорч бүртгүүлсэн бол тэмцээнд оролцуулах боловч, тухайн division болон category-г бүртгэл хаагдах үед хэдэн тамирчин бүртгүүлсэн тооноос хамаарч шагналт байрууд гарна.

Тиймээс бүртгэлээ хийлгэхдээ дор бүрнээ хариуцлагатай байна уу.