“Collective – 2019” практик буудлагын спортын “Action Air” төрлийн 2-р түвшний тэмцээний бүртгэл (2019.11.10)

 

Санамж:

Тэмцээнд оролцогч нь “Action Air” клубын гишүүн бол 11-р сарын хураамжийг төлж гишүүнчлэлийн үнэмлэх дээр 11-р сарын тэмдэглэгээг хийлгэсэн байх шаардлагатай, хэрэв төв клубын гишүүн бол төв клубын 2019 онд хүчинтэй үнэмлэхээ шалгуулж тэмцээнд оролцоно.

* Тэмцээний бүртгэл 11-р сарын 1-нд хаагдана.

* Бүртгэл хийлгэсэн тамирчин нь тэмцээнд оролцож чадаагүй болон бүртгэл хаагдсаны дараа бүртгэлээ цуцлуулсан тохиолдолд тэмцээнд оролцсонд тооцож оноог 0-оор гаргана. Бүртгэл хаагдсаны дараа хоцорч бүртгүүлсэн бол тэмцээнд оролцуулах боловч, тухайн division болон category-г бүртгэл хаагдах үед хэдэн тамирчин бүртгүүлсэн тооноос хамаарч шагналт байрууд гарна.

Тиймээс бүртгэлээ хийлгэхдээ дор бүрнээ хариуцлагатай байна уу.

Шагналт байрууд:

  • Standard Overall 1, 2, 3
  • Standard Lady 1
  • Standard Junior 1
  • Standard Beginner 1
  • Standard Team 1, 2, 3

* Багийн дүнг гаргахдаа 4 тамирчны өндөр оноотой 3 тамирчны дүнгийн нийлбэрээр багийн дүнг гаргана. Багийн бүрэлдэхүүнийг expert, lady, junior, beginner гэсэн байдлаар хувиарлаж өгнө.

  • Lady ангилалд зөвхөн эмэгтэй тамирчид хамрагдана.
  • Junior ангилалд зөвхөн 21-с доош насны тамирчид хамрагдана.
  • Beginner ангилалд зөвхөн чансаа нээгдээгүй 10-с доош тэмцээнд оролцсон тамирчид оролцоно.