Стандарт ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Max Min Matches
1 005 ST 2168 175 44
2 004 ST 1838 100 38
3 008 ST 1599 100 21
4 J08 ST 1482 83 34
5 007 ST 1454 94 32
6 001 ST 1451 100 25
7 010 ST 1418 87 20
8 006 ST 1348 89 14
9 009 ST 1248 88 33
10 J05 ST 1189 74 20
11 018 ST 1163 77 18
12 J03 ST 1094 74 23
13 J04 ST 1064 74 31
14 015 ST 1055 69 18
15 011 ST 1048 55 21
16 012 ST 1009 50 21
17 J01 ST 966 74 28
18 014 ST 910 54 18
19 030 ST 875 0 11
20 J11 ST 810 34 11
21 017 ST 739 49 17
22 J21 ST 652 34 11
23 J28 ST 554 21 10
24 019 ST 469 33 13
25 J06 ST 385 21 10
26 023 ST 306 0 10

Продакшн ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 J05 PD 1564 92 14
2 003 PD 1561 100 26
3 J03 PD 1483 91 17
4 016 PD 1241 85 22
5 024 PD 1149 100 19
6 J11 PD 1029 42 12
7 021 PD 944 70 14
8 023 PD 440 0 10

Классик ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 001 CL 1453 100 16
2 007 CL 1346 99 13
3 014 CL 447 0 10

Чансаа тодорхойлох журмыг энд дарж үзнэ үү.

*Чансааны дүнгийн задаргааг зөвхөн клубын гишүүд үзэх боломжтой.