Стандарт ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Gender Points Min Matches
1 005 S M 1930.55 100 34
2 004 S M 1662.48 98.94 22
3 008 S M 1599.38 100 21
4 010 S M 1355.38 82.26 19
5 006 S M 1280.72 84.49 12
6 J08 S M 1257.72 73.09 27
7 009 S F 1239.59 79.85 29
8 001 S M 1225.96 90.81 18
9 J05 S M 1188.95 74.26 20
10 007 S M 1157.36 76.24 19
11 J03 S M 1093.75 74.41 23
12 J04 S F 1063.99 73.96 28
13 023 S M 1011.48 37.55 10
14 J01 S F 933.72 61.93 26
15 011 S F 894.95 47.83 18
16 J11 S M 781.09 31.69 10
17 012 S F 765.05 39.18 17
18 014 S F 741.28 34.43 14
19 015 S F 730.89 0 11
20 J06 S M 385.2 20.98 10

Чансаа тодорхойлох журмыг энд дарж үзнэ үү.

*Чансааны дүнгийн задаргааг зөвхөн клубын гишүүд үзэх боломжтой.