Стандарт ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 005 S 2127 159 39
2 004 S 1764 100 33
3 008 S 1599 100 21
4 J08 S 1482 83 31
5 001 S 1444 93 24
6 007 S 1437 90 27
7 010 S 1418 87 20
8 006 S 1348 89 14
9 009 S 1248 88 32
10 J05 S 1189 74 20
11 018 S 1148 77 16
12 J03 S 1094 74 23
13 J04 S 1064 74 31
14 011 S 1048 55 20
15 012 S 1009 50 21
16 015 S 980 60 14
17 J01 S 966 74 28
18 014 S 910 54 17
19 J11 S 810 34 11
20 J21 S 652 34 11
21 J28 S 554 21 10
22 J06 S 385 21 10

Продакшн ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 003 P 1484 100 19
2 J05 P 1447 70 10
3 J03 P 1407 90 15
4 016 P 1089 68.38 12
5 024 P 959 0 10

Классик ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 001 C 1353 100 15
2 007 C 1229 75 11

Чансаа тодорхойлох журмыг энд дарж үзнэ үү.

*Чансааны дүнгийн задаргааг зөвхөн клубын гишүүд үзэх боломжтой.