Сургалтын нэр: Онлайн сургалт (Нас харгалзахгүй)

Хамрах хүрээ: Практик буудлагын спортыг сонирхогч, гишүүнчлэлийн сургалтанд хамрагдахаар сургалтаа хүлээж буй анхлан суралцагчид

Сургалтын хугацаа: 4 цаг (Онлайн хичээл)

Анги дүүргэлт:

Онлайн сургалт: Сургалтанд хамрагдсанаар практик буудлагын спортын анхан шатны дүрэм, онолын мэдлэгтэй болох бөгөөд үргэлжлүүлэн гишүүнчлэлийн сургалт болон жуниор хөтөлбөрт хамрагдах эрх нээгдэх юм.

Сургалтын төлбөр: 85,000₮ (Хэрэв онлайн сургалтын дараа үргэлжлүүлэн хичээллэхийг хүсвэл дээрх 2 сургалтын төлбөрөөс энэхүү сургалтын төлбөрийн дүнг хасч тооцуулах боломжтой.)

Сургалтын төлбөрийг 100% шилжүүлж сургалтын видео хичээлийг агуулсан хаалттай групп-д нэвтэрч, хичээлүүдээ үзэж танилцах болно.

Сургалтын бүртгэл: Доорх Google Forms платформыг ашиглан бүртгүүлнэ.