Сургалт

           Практик буудлагын спорт нь дэлхийн өнцөг булан бүрт шинээр гишүүн элсүүлэхдээ тухайн хичээллэх төрлөөр нь аюулгүй ажиллагааны сургалтыг явуулж, аюулгүй буудагч бэлтгэн тэмцээн уралдаанд оролцуулдаг.

Манайхаас явуулж байгаа сургалтууд нь үндсэн 3 төрөлд хуваагдана.

Практик буудлагын спортод шинээр хөл тавьж буй анхлан суралцагчийг сургах эрхийг албан ёсны зааварлагч багш буюу Инструктор гэх бөгөөд манай клуб нь МПБХ-ноос хийн гар бууны төрлөөр бэлтгэгдэж, сургалт явуулах эрх бүхий 4 инструктортой. Энд дарж инструкторуудын мэдээлэлтэй танилцана уу.