Гишүүнээр элсэх

            IPSC Action Air Club-ын гишүүн нь МПБХ, ОУПБХ-ны гишүүн мөн тул дараах материалуудыг бүрдүүлж өгнө.

Шаардлагатай материал Тайлбар
Бүртгэлийн анкет Энд дарж татаж авах, эсвэл клубын оффис дээр ирж бөглөх
4% Цээж зураг 3*4 хэмжээтэй байх
Иргэний үнэмлэхний цахим лавлагаа ТҮЦ машинаас авах
Оршин суугаа хаягын лавлагаа ТҮЦ машинаас авах
Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл, согогийн жагсаалтад заасан өвчин, эмгэггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас А-33 маягтыг өөрийн харьяа дүүргийн эмнэлэгээс авах
Цусны бүлэг тодорхойлуулсан магадлагаа Цусны эрүүл мэндийн төв эсхүл өөр бусад эмнэлэгийн тодорхойлолт
Гишүүнчлэлийн хураамж Энд дарж үзэх

            Эйкшн эйр клубын гишүүн нь сургалтанд хамрагдаж гишүүнчлэлийн сарын хураамжаа төлсөнөөр 1-5-р түвшний тэмцээнд оролцох боломжтой. Гишүүнчлэл нь сар, сараар сунгагдаж явах тул гишүүнчлэлийн нөхцөл болон, клубын дотоод журам зэрэгтэй сайтар танилцана уу.