email sign

 

ТАМИРЧДЫН ЧАНСАА ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ

2019.01.02 

  1. Тамирчдын чансаа тодорхойлох журам нь зөвхөн “Монголын Практик Буудлагын Холбоо”-ны “Экшн эйр буудлагын клуб”-ын гишүүдэд хамаарна.
  1. Тамирчдын чансааг тодорхойлохдоо Монгол улсад болон гадаадын оронд зохион байгуулагдаж байгаа практик буудлагын спортын “хийн гар буу” төрлийн тэмцээнд МПБХ-ны зөвшөөрлөөр оролцож байгаа тамирчдын тэмцээнд оролцсон гүйцэтгэлийн %-ийг оноо болгож бүртгэнэ.
  1. Тамирчдын чансааг тодорхойлоход тухайн тамирчин нь хамгийн багадаа тухайн ангилалд 10 удаагийн тэмцээнд оролцсон байх шаардлагатай бөгөөд нийт онооны хамгийн өндөр 10 онооны нийлбэрээр тооцно.
  1. Тэмцээний дүнг танилцуулснаас хойш 48 цагийн дотор чансааг шинэчилж веб сайтад оруулна.
  2. Тухайн тэмцээн нь хэд дүгээр түвшний тэмцээнээс хамаарч авсан оноог 1-5 дахин үржүүлж оруулна. Жишээ нь: 2-р түвшний тэмцээнд 1-р байр эзлэж 100% гүйцэтгэлтэй оролцсон бол 200 оноогоор бүртгэнэ.

6 . Тэмцээнд оролцсон тамирчны цуглуулсан оноо нь зөвхөн тухайн тамирчны хувийн оноо тул өөр тамирчинд шилжүүлэх, бэлэглэх ямар ч боломжгүй.