АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

 • Сургалтын түвшин: Анхан шат
 • Сургалтын хугацаа: 10 цаг
 • Сургалтанд хэрэглэгдэх зэвсэг: Airsoft GBB гар буу
 • Сургалтанд хэрэглэгдэх тоног: Гар бууны гэр, бүс, дайзны гэр, нүдний шил
 • Сургалтын төлбөр: 200,000₮

Жич: Сургалтанд хэрэглэгдэх зэвсэг, сум, тоноглол нь сургалтын төлбөрт багтсан.


АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

 • Сургалтын түвшин: Ахисан шат
 • Сургалтын хугацаа: 3 өдөр буюу 24 цаг (Ажлын 1 өдөр, 2 амралтын өдөр)
 • Сургалтанд хэрэглэгдэх зэвсэг: Буудагчийн хувийн Airsoft GBB гар буу
 • Сургалтанд хэрэглэгдэх тоног: Буудагчийн хувийн гар бууны гэр, бүс, дайзны гэр, нүдний шил
 • Танхимийн хичээл: Дүрмийн мэдлэгийг бататгах танхимийн хичээл, шалгалт
 • Сургалтын төлбөр: 350,000₮

Жич: Сургалтанд хэрэглэгдэх зэвсэг, тоноглол нь буудагчийн хувийн хэрэгсэл байх шаардлагатай.


СУРГАГЧ БАГШ НАР

26726
А. АРСЛАН
ARSLAN.A
МЭБХ-НЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
President of MASA
МПБХ-НЫ ХИЙН ГАР БУУНЫ СУРГАГЧ БАГШ
Action Air Instructor of IPSC Mongolia
МЭБХ-НЫ АХЛАХ СУРГАГЧ БАГШ
Cheif Instructor of MASA
ОУТШХ-НЫ ТАЛБАЙН ШҮҮГЧ 
Range Officer of IROA
ОХУПБХ-НЫ ТАЛБАЙН ШҮҮГЧ
Range Officer of IPSC Russia
33028617_1794441300594349_538475559026425856_n
Б. ДОРЖБАТ
DORJBAT.B
МЭБХ-НЫ ГИШҮҮН
Member of MASA
МПБХ-НЫ ХИЙН ГАР БУУНЫ СУРГАГЧ БАГШ
Action Air Instructor of IPSC Mongolia
МПБХ-НЫ ТАЛБАЙН ШҮҮГЧ
Range Officer of IPSC Mongolia
МЭБХ-НЫ СУРГАГЧ БАГШ
Instructor of MASA 


 

Эйкшн эйр буудлагын аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамрагдсанаар та юунд суралцах вэ ?

 1. Аюулгүй ажиллагааны 4 дүрэм
 2. Үндсэн барилт
 3. Үндсэн зогсолт
 4. Гохны даралт
 5. Гохны хяналт
 6. Фокус тогтоох
 7. Хараа шилжүүлэх
 8. Шилжилт хөдөлгөөн
 9. Дайз солих
 10. Бэлэн байдлын 3 төлөв
 11. Орон зайн баримжаа
 12. Тэсрэлт
 13. Дасгал гүйцэтгэх аргачлал
 14. Онооны систем
 15. Airsoft спорт сургалтын зэвсэгийн онцлог

Дээрх сэдвийн хүрээнд анхан шатны сургалтаар заах бөгөөд үүний дараа хэрэв буудагч өөрийн түвшингээ ахиулахыг хүсвэл ахисан шатны сургалтанд сууж жижиг детайл хөдөлгөөнүүдийг засуулах, дүрмийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэх сургалтыг 3 өдрийн турш нийт 24 цагийн турш практик, онолын хавсарсан сургалтанд хамрагдаж болно.

Сургалтанд хамрагдах бол энд дарж бүртгэлийн анкет бөглөнө үү.