Required хэсгийг заавал бөглөнө. Хэрэв 1-с олон автомашин ашигладаг бол бүгдийг нь оруулна. (4 ба түүнээс дээш автомашины мэдээлэл оруулах бол дахин бөглөнө.)

Улсын дугаарыг крилл үсэг ашиглан томоор бичнэ. Жишээ нь: 0000 УАА